Home

Welcome to My New Ведение блога Blog

 • My First Blog Post

  28.08.2019 by

  Be yourself; Everyone else is already taken. — Oscar Wilde. This is the first post on my new blog. I’m just getting this new blog going, so stay tuned for more. Subscribe below to get notified when I post new updates.

 • Առաջադրանք

  15.09.2019 by

  3. 1)2a+5b=8-15=-7 2)4m-3n+10=-20 3) 5x+2y-3z+7=30-34-21=-24 4) 2ab-3bc-4ac=-16-18-48=-82 5)3x-4y+xy-46=-6+24+12-46=-6 4. 1)a3*a5=a8 2)b7*b2=b9 3)(-m2)*m4=-m6 4) (-x2)*(-x6)=x8 5) y5*(-y6)=-y11 5. 1)(x+2)*5=5x+10 2) 6(3y-4)=18y-24 3) (2m+3n)*7=14m+21n 4)c(2a+5b)=2ac+5bc 5)-4a(3b-2a)=-12ab+8a2 6.1)(x+2)*(x-3)=x2-3x+2x+6=x2-x-6 2)(5x+1)*(2x+4)=10×2+20x+2x+4=10×2+22+4 3)(3b+2)(4-b)=12b-3b2+8-2b=10b-3b2+8 4)(2y-5)(4y-3)=8y2-6y-20y+15=8y2-26y+15 5)(3a+4)(2a-3)=6a2-9a+8a-12=6a2-a-12

 • Հայրենիքում

  05.09.2019 by

  Ձյունապատ լեռներ ու կապույտ լճեր։Երկինքներ, որպես երազներ հոգու։Երկինքներ, որպես մանկական աչեր։Մենակ էի ես։ Ինձ հետ էիր դու։ Երբ լսում էի մրմունջը լճիՈւ նայում էի թափանցիկ հեռուն —Զարթնում էր իմ մեջ քո սուրբ անուրջիԿարոտը այն հին, աստղայի՜ն, անհո՜ւն։ Կանչում էր, կանչում ձյունոտ լեռներումՄեկը կարոտի իրիկնամուտին։Իսկ գիշերն իջնում, ծածկում էր հեռունԽառնելով հոգիս աստղային մութին․․․

View all posts

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

Создайте веб-сайт на WordPress.com
Начало работы